Детайли на компанията

Детайли на компанията


Офис

Wilpe B.V

Koningsspil 6b

7773NK Hardenberg (The Netherlands)


Склад

Wilpe

Marco Poloweg 7

5928 LE Venlo (The Netherlands)

Важно: Моля, винаги се свързвайте с нас преди да върнете продукт.


Имате нужда от помощ?

Имейл: [email protected]

Телефон: +31(0)85 060 6860

На ваше разположение сме от понеделник до петък от 9:00 до 17:00 часа.


Регистрационен номер в търговския регистър: 83663541
Идентификационен номер по ДДС: NL8629.51.148.B.01

Длъжностно лице по защита на данните
Съгласно приложимите правни разпоредби не сме задължени да назначаваме Длъжностно лице по защита на данните и не сме назначили такова.

Онлайн решаване на спорове
Комисията на ЕС е предоставила онлайн платформа за решаване на спорове. Чрез тази платформа можете да инициирате процес за извънсъдебно уреждане на спорове. Ние не сме задължени да участваме в процес по решаване на спорове пред потребителски арбитражен орган и като цяло не сме склонни да го правим.

Алтернативно решаване на спорове съгласно чл. 14, параграф 1 на ODR-VO и § 36 VSBG: Европейската комисия предоставя платформа за онлайн решаване на спорове (ODR), която можете да намерите на https://ec.europa.eu/consumers/odr. Ние не сме задължени и не желаем да участваме в процедура за уреждане на спорове пред потребителски арбитражен орган.