Методи за плащане

Плащането за стоките може да се извърши чрез директен дебит, кредитна карта, фактура, PayPal или по предварително плащане. Organifer си запазва правото да приема само определени методи за плащане в отделни случаи или в зависимост от избрания от клиента метод на доставка. Плащане чрез изпращане на пари в брой или чекове не е възможно.

 1. Плащане чрез Директен Дебит
  Плащането чрез директен дебит е възможно само от сметки в рамките на Европейския съюз. Дебитът се извършва в рамките на един ден след изпращането на стоките. Срокът за предварително уведомление (Pre-Notification) е намален до един ден. Ако кредитните институции начисляват такси, Wilpe си запазва правото да ги прехвърли на клиента. Това се отнася особено за обратни плащания поради недостатъчно покритие по сметката или поради неправилни банкови данни, предоставени от клиента.
 2. Плащане с Кредитна Карта
  При плащане с кредитна карта, дебитирането се извършва в рамките на една седмица след изпращането на стоките (приемаме MasterCard, Visa, Diners Club и American Express).
 3. Плащане по Фактура
  При плащане по фактура, клиентът поема ангажимента да уреди сумата на фактурата в рамките на 14 дни от получаване на стоките. Решаващ е моментът на постъпване на плащането в Wilpe. В контекста на този метод на плащане си запазваме правото да оценим кредитния риск на база математическо-статистически процедури, използвайки външни агенции за кредитна информация. За повече подробности моля, консултирайте се с уведомленията за защита на данните.
 4. Предварително Плащане
  Ако клиентът желае да плати предварително, сумата на фактурата трябва да бъде преведена на една от посочените по-долу сметки или в нашите сервизни имейли в рамките на 7 дни от получаване на информацията за плащане.

За повече информация относно предварителното плащане, моля, консултирайте се с нашата помощна секция.

Наши банкови данни:

Wilpe B.V. – Organifer
IBAN: NL34 INGB 0709 6208 53
SWIFT (BIC): INGBNL2A

 1. Ваучери
  При използването на промоционални ваучери, моля, обърнете внимание на конкретните условия за тяхното използване. Съответната информация може да бъде намерена върху ваучерите.
 2. Лихви за забава и други щети от забава
  Ако клиентът закъснее с плащането, покупната цена ще носи лихва по време на забавата по законовата лихва за забава. Wilpe си запазва правото да търси по-голям размер на щетите от забава при доказаност.
 3. Фактури
  Wilpe има право да издава фактури на клиента електронно. Електронните фактури ще бъдат изпратени на клиента по имейл в PDF формат. Фактурираните данъци върху продажбите не дават право на клиента да приспада данък върху входящите разходи.