Концентрат срещу насекоми по тревата има индиректен отблъскващ ефект върху присъствието на ларви на майски бръмбар, юнски бръмбар, златка, ларви на муха телища и други вредители в тревата. Концентратът се абсорбира както от корена, така и от острието на тревата. Той увеличава устойчивостта на тревата, като й помага да развие собствен механизъм за защита. Почвата също се възползва положително. Корените на растението се стимулират, като се насърчава здравословният растеж на тревата. Ларвите на вредителите ще избягват растенията, тъй като вече не намират корените и листата за привлекателни. При превантивна употреба, ларвите на муха телища, ларвите на майски и юнски бръмбар и други вредители няма да достигнат стадия на какавида.

Тревата става по-здрава, корените ще растат отново и ще станат по-малко привлекателни за вредителите. Концентрат срещу насекоми по тревата е специално разработен за ларви на майски и юнски бръмбар, муха телища и други вредители в тревни площи, пасища и спортни полета. Продуктът съдържа специфично активни билкови екстракти и има индиректна превантивна роля в отблъскването на почвени насекоми. Той подпомага естествената способност за възстановяване, осигурява грижа, подхранва и укрепва растенията срещу външни фактори, в почвата и в корените. Концентрат срещу насекоми по тревата е от естествен и растителен произход, нетоксичен за хората, животните и околната среда и е подходящ за органично градинарство.