Сертифицирана като най-добрата детелина на пазара, микро детелината на Organifer е здрава и дребнолистна бяла детелина, която може лесно да се интегрира в смеси от тревни семена за постигане на равномерна и естетически ценна тревна площ. Това забележително растение естествено обогатява почвата, като фиксира азот от въздуха, намалява нуждата от торове и осигурява гъста, зелена тревна площ през цялата година, дори и по време на сухи периоди.