Семена за пасищна ливада – Специално за коне и дребен добитък е висококачествена пасищна смес, подходяща както за косене, така и за паша. Миксът включва избрани сертифицирани тревни семена; съдържа многогодишен райграс, тимотейка, ливадна власатка и гладки стебла ливадна трева. Благодарение на този състав, тази смес е подходяща за засяване на всички видове почви и при екстензивни условия.

Тази тревна смес остава продуктивна и вкусна на всякакъв тип почва и е отлична за паша. Дори при неидеални условия за растеж, семената за ливадна трева – Специално за коне и дребен добитък се справят добре. Пасищната смес има висок добив и дълъг живот. Семената за ливадна трева – Специално за коне и дребен добитък са висококачествена пасищна смес за коне и са съставени от различни треви с ниска точка на растеж и добра структура. За изключително устойчиво пасище, което е устойчиво на утъпкване. Произвежда много вкусна трева, смес от здравословни треви с ниско съдържание на захар. Съставът на тази смес за пасищна трева е също подходящ за овце, кози и домашни животни.