Koncentrát proti trávníkovým škůdcům má nepřímý odpuzující účinek na přítomnost ponrav (larvy mnoha brouků, jako je chroust obecný, chroust letní, zlatohlávek, sálandka atd.), tiplic (larvy tiplic) a larvy smutnic v trávě. Koncentrát proti trávníkovým škůdcům je absorbován jak kořeny, tak listy travní rostliny. Zvyšuje odolnost trávy, což jí umožňuje vyvinout si vlastní obranný mechanismus. Půda také profituje pozitivně. Kořeny rostlin jsou stimulovány, což podporuje zdravý růst trávy. Ponravy, tiplice a další škodlivé larvy se rostlinám vyhnou. Tyto škůdce již nebudou kořeny a listy přitahovat. Při preventivním použití larvy tiplic, ponrav a smutnic nedosáhnou stadia kukly.

Tráva se stává zdravější, kořeny opět rostou a také se stávají méně atraktivními pro škůdce. Koncentrát proti trávníkovým škůdcům je speciálně navržen pro ponravy, tiplice a larvy smutnic v trávnících, pastvinách a sportovních hřištích. Produkt se skládá ze specificky aktivních bylinných extraktů a má nepřímou preventivní roli při odpuzování půdních hmyzů. Podporuje přirozenou schopnost obnovy, poskytuje péči, vyživuje a posiluje rostliny proti vnějším faktorům, v půdě i u kořenů. Koncentrát proti trávníkovým škůdcům je přírodního a rostlinného původu, není toxický pro lidi, zvířata ani životní prostředí a je vhodný pro ekologické zahradničení.