Organifer Bentonite je ideální zlepšovač půdy pro lehké písčité půdy. Tyto expandované jílové minerály z přírodní horniny jsou obzvláště vhodné pro zlepšení struktury a soudržnosti písčité půdy. V důsledku toho se písčitá půda stává snadněji obdělávatelnou a struktura půdy se při aplikaci výrazně zlepší.

Ale to není vše! Organifer Bentonite také zlepšuje vodní hospodaření půdy a zabraňuje vyplavování hnojiv. Díky své velké absorpční kapacitě dokáže absorbovat až 10násobek své vlastní hmotnosti ve vodě. Půda tak bude méně rychle vysychat a vlhkost zůstane rostlinám déle dostupná, a to i během suchých let.

Organifer Bentonite má také pozitivní vliv na skladovací kapacitu živin a zabraňuje jejich vyplavování. Aktivuje půdní život a zlepšuje výměnu živin mezi půdou a rostlinou, čímž podporuje úrodnost půdy a zvyšuje efektivitu hnojiv.

Stručně řečeno, Organifer Bentonite je univerzální zlepšovač půdy, který zlepšuje vodní hospodaření půdy, lépe zadržuje živiny a aktivuje půdní život, což vede ke zdravějším rostlinám a úrodné půdě.