Platební metody

Platba za zboží může být provedena přímým inkasem, kreditní kartou, fakturou, PayPalem nebo předem. Organifer si vyhrazuje právo přijímat pouze určité platební metody v jednotlivých případech nebo v závislosti na způsobu doručení, který si zákazník vybere. Platba zasláním hotovosti nebo šeků není možná.

 1. Platba přímým inkasem
  Platba přímým inkasem je možná pouze z účtů v rámci Evropské unie. Inkaso bude provedeno do jednoho dne po odeslání zboží. Lhůta pro předběžné oznámení (Pre-Notification) je zkrácena na jeden den. Pokud si bankovní instituce účtují poplatky, vyhrazuje si Organifer právo je přenést na zákazníka. To platí zejména pro zpětné platby kvůli nedostatečnému krytí účtu nebo kvůli nesprávným bankovním údajům poskytnutým zákazníkem.
 2. Platba kreditní kartou
  Při platbě kreditní kartou bude částka odepsána do jednoho týdne po odeslání zboží (přijímáme MasterCard, Visa, Diners Club a American Express).
 3. Platba fakturou
  Při platbě fakturou se zákazník zavazuje uhradit fakturovanou částku do 14 dnů od obdržení zboží. Rozhodující je přijetí platby u Organifer. V rámci této platební metody si vyhrazujeme právo posoudit úvěrové riziko na základě matematicko-statistických postupů s využitím externích úvěrových referenčních agentur. Pro více informací nahlédněte do oznámení o ochraně údajů.
 4. Platba předem
  Pokud si zákazník přeje platit předem, musí být fakturovaná částka převedena na jeden z níže uvedených účtů nebo na účet uvedený v našich servisních e-mailech do 7 dnů od obdržení platebních údajů.

Pro více informací o platbě předem prosím nahlédněte do naší sekce nápovědy.

Naše bankovní údaje:

Wilpe B.V. – Organifer
IBAN: NL34 INGB 0709 6208 53
SWIFT (BIC): INGBNL2A

 1. Poukázky
  Při uplatnění propagačních poukázek prosím dbejte na specifické podmínky uplatnění. Příslušné informace naleznete na poukázkách.
 2. Úroky z prodlení a další škody způsobené prodlením
  Pokud je zákazník v prodlení s platbou, kupní cena bude během prodlení úročena zákonnou úrokovou sazbou z prodlení. Organifer si vyhrazuje právo uplatnit nárok na vyšší náhradu škody v případě prokázání.
 3. Faktury
  Organifer má právo vystavovat faktury zákazníkovi elektronicky. Elektronické faktury budou zákazníkovi zasílány e-mailem ve formátu PDF. Fakturovaná daň z prodeje neopravňuje zákazníka k odpočtu DPH.