Právo na odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy pro spotřebitele
Spotřebitelé mají zákonné právo na odstoupení od smlouvy. Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účely, které nelze převážně přičítat její obchodní ani nezávislé profesionální činnosti.


Okamžitě zařídit: Vrácení nebo zrušení


Storno podmínky

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení je čtrnáct dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi určená třetí strana, která není dopravcem, převzali poslední zboží.

Pro uplatnění práva na odstoupení nás musíte informovat:


Organifer – Wilpe B.V.
Koningsspil 6b
7773NK Hardenberg (Nizozemsko)

prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou nebo e-mailem) o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je k dispozici, ale není to povinné. Pro dodržení lhůty pro odstoupení postačí, když odešlete sdělení týkající se uplatnění práva na odstoupení před uplynutím lhůty pro odstoupení.


Okamžitě zařídit: Vrácení nebo zrušení


Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých v důsledku vašeho výběru jiného typu doručení, než je nejlevnější typ standardního doručení, který nabízíme), bez zbytečného odkladu, a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Tuto refundaci provedeme stejným způsobem platby, jaký jste použili pro počáteční transakci, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem; v každém případě vám v důsledku této refundace nevzniknou žádné poplatky.

Můžeme zadržet vrácení peněz, dokud neobdržíme zboží zpět, nebo dokud nepředložíte důkaz o tom, že jste zboží odeslali zpět, podle toho, co nastane dříve. Zboží musíte odeslat zpět nebo předat nám bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám oznámíte své odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud odešlete zboží zpět před uplynutím čtrnácti dnů. Budete muset nést přímé náklady na vrácení zboží, které lze zaslat jako balík. Budete také muset nést náklady na vrácení zboží, které nelze zaslat jako balík. Náklady jsou odhadovány na maximálně přibližně 75,00 €.

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než je nutné k určení povahy, vlastností a fungování zboží.


Exclusion and premature termination of the right of withdrawal
Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na smlouvy

  • pro dodávku zboží, které není prefabrikované a pro jehož výrobu je rozhodující individuální volba nebo určení spotřebitelem, nebo které je jednoznačně přizpůsobeno osobním potřebám spotřebitele;
  • pro dodávku zboží, které se může rychle zkazit nebo kterému by rychle vypršela doba použitelnosti;
  • pro dodávku novin, periodik nebo časopisů s výjimkou předplatitelských smluv;
  • pro poskytování služeb v oblastech ubytování pro účely jiné než bydlení, přepravy zboží, pronájmu vozidel, dodávky jídla a nápojů a poskytování dalších služeb souvisejících s volnočasovými aktivitami, pokud smlouva stanoví konkrétní datum nebo období plnění.


Právo na odstoupení od smlouvy předčasně zaniká ve smlouvách

  • pro dodávku zapečetěného zboží, které není vhodné k vrácení z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny, pokud byl po dodání odstraněn jejich pečetící štítek;
  • pro dodávku zboží, které bylo vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíseno s jiným zbožím;


Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(Pokud chcete odstoupit od smlouvy, vyplňte prosím tento formulář a zašlete nám ho zpět.)

— Na adresu Organifer – Wilpe B.V., Zákaznická podpora, Koningsspil 6b, 7773NK Hardenberg (Nizozemsko), [email protected].

— Tímto já/my () odstupuji/odstupujeme od smlouvy, kterou jsem/jsem/my () uzavřel/i na nákup následujícího zboží () / na poskytnutí následující služby ()

— Objednáno dne () / obdrženo dne ()

— Jméno spotřebitele(ů)

— Adresa spotřebitele(ů)

— Podpis spotřebitele(ů) (pouze pokud je oznámení zasíláno v papírové podobě)

— Datum


(*) Prosím, zaškrtněte, co se netýká.

Adresa pro vrácení zboží:
Wilpe
Koningsspil 6b
7773NK Hardenberg
Nizozemsko


Náklady na dopravu:

Pokud uplatníte své zákonné právo na odstoupení, vrátíme vám náklady na zaslání zboží od nás k vám. Pokud je doprava objednaného zboží od nás k vám zdarma kvůli hodnotě vaší objednávky a odstoupíte pouze od části objednaného zboží tak, že zbývající část zboží nedosáhne hodnoty pro bezplatnou dopravu, budete muset nést náklady na dopravu v rozsahu, který by vznikl, kdybyste objednali pouze zbývající zboží.


Náklady na vrácení zboží:

V případě uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nesete přímé náklady na vrácení zboží, které lze zaslat jako balík. Také nesete náklady na vrácení zboží, které nelze zaslat jako balík. Náklady jsou odhadovány na maximálně přibližně 75,00 EUR.