Zásady ochrany osobních údajů

Jsme potěšeni vaším zájmem o naši webovou stránku. Ochrana vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Níže vám poskytneme podrobný výklad, jak nakládáme s vašimi údaji. Sběr, zpracování a použití osobních údajů. Naše zásady ochrany osobních údajů jsou v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů (BDSG) a Zákonem o telekomunikacích (TMG).


Sběr a zpracování údajů

Sběr údajů

Zpracování údajů na této webové stránce provádí provozovatel webu. Jeho kontaktní údaje naleznete v tiráži této webové stránky.

Technické údaje jsou shromažďovány našimi IT systémy. Patří sem například internetové prohlížeče, operační systémy nebo čas přístupu na stránku. Sběr těchto údajů probíhá automaticky, jakmile vstoupíte na naši webovou stránku.

Některé údaje jsou shromažďovány za účelem zajištění bezchybné dostupnosti webové stránky. Další údaje mohou být použity k analýze vašeho uživatelského chování.

Naši stránku můžete navštívit bez poskytnutí jakýchkoli informací o sobě. Uchováváme pouze přístupová data bez osobního odkazu, jako je název vašeho poskytovatele internetových služeb, stránka, ze které nás navštěvujete, nebo název požadovaného souboru. Tato data jsou vyhodnocována výhradně za účelem zlepšení naší nabídky a neumožňují žádné závěry o vaší osobě.

Osobní údaje jsou shromažďovány pouze tehdy, pokud nám je dobrovolně poskytnete v rámci vaší objednávky, při otevření zákaznického účtu, při vyplňování kontaktního formuláře nebo při registraci k odběru newsletteru. Údaje, které nám poskytnete, používáme bez vašeho samostatného souhlasu výhradně k plnění a zpracování vaší objednávky.To vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, který umožňuje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření. Osobní údaje o používání našich webových stránek (údaje o užívání) shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v rozsahu nezbytném k tomu, aby uživatel mohl službu využívat nebo za ni zaplatit.

Ukládání údajů

Ukládáme text smlouvy a zašleme vám údaje o objednávce a naše obchodní podmínky e-mailem. Obchodní podmínky můžete kdykoli zobrazit zde. Pokud jste se u nás zaregistrovali s účtem, můžete své minulé objednávky zobrazit v oblasti zákaznického přihlášení.

Po dokončení smlouvy a úplném zaplacení budou vaše údaje zablokovány pro další použití a po uplynutí daňových a obchodních předpisů budou smazány, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším využíváním vašich údajů. Svůj zákaznický účet můžete kdykoli smazat buď zasláním zprávy na níže uvedenou kontaktní možnost, nebo prostřednictvím funkce k tomu určené v zákaznickém účtu.

Pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, souhlasíte s uložením vašich základních údajů, jako je e-mailová adresa, jméno, příjmení, titul, PSČ a místo. Vaše údaje budou poté zpracovávány na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Nakládání se zákaznickými a smluvními údaji

Přenos údajů při uzavření smlouvy pro internetové obchody, obchodníky a zasílání zboží

Osobní údaje předáváme třetím stranám pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci zpracování smlouvy, například společnostem odpovědným za doručení zboží nebo úvěrové instituci odpovědné za zpracování plateb. Další předávání údajů neprobíhá, nebo pouze pokud jste výslovně souhlasili s předáním. Vaše údaje nebudou bez vašeho výslovného souhlasu poskytnuty třetím stranám, například pro reklamní účely.

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, který umožňuje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Zveřejnění osobních údajů

Pro splnění smlouvy poskytneme vaše údaje přepravní společnosti odpovědné za doručení, pokud je to nezbytné pro dodání objednaného zboží. V závislosti na tom, kterého poskytovatele platebních služeb si vyberete v průběhu objednávky, předáme platební údaje shromážděné za tímto účelem úvěrové instituci odpovědné za platbu a případně poskytovateli platebních služeb pověřenému námi nebo vámi zvolené platební službě. V některých případech si vybraní poskytovatelé platebních služeb tyto údaje shromažďují sami, pokud si u nich zřídíte účet. V takovém případě se musíte v průběhu objednávky přihlásit k poskytovateli platebních služeb pomocí svých přístupových údajů. Zásady ochrany osobních údajů příslušného poskytovatele platebních služeb se v tomto ohledu uplatňují.

Šifrování

Z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo požadavky, které nám zasíláte jako provozovateli webu, používá tato stránka šifrování SSL nebo TLS. Pokud je šifrování SSL nebo TLS aktivováno, údaje, které nám předáváte, nemohou být čteny třetími stranami.

Šifrované platební transakce na této webové stránce

Pokud jste po uzavření smlouvy s poplatkem povinni nám poskytnout své platební údaje (např. číslo účtu pro autorizaci inkasa), tyto údaje budou vyžadovány pro zpracování platby. Platební transakce prostřednictvím běžných platebních metod jsou prováděny výhradně prostřednictvím šifrovaného spojení SSL nebo TLS. Během šifrované komunikace nemohou být vaše platební údaje, které nám předáváte, čteny třetími stranami.

Cookies

Webové stránky částečně používají tzv. cookies. Cookies nezpůsobují žádné škody na vašem počítači a neobsahují viry. Cookies slouží k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. “Cookie” je malý datový soubor, který přeneseme na váš počítač, když surfujete na naší stránce. Cookie může obsahovat pouze informace, které sami zašleme na váš počítač – soukromá data nelze přečíst. Pokud přijmete cookies na naší stránce, nemáme přístup k vašim osobním údajům, ale s pomocí cookies můžeme identifikovat váš počítač.

Většina cookies, které používáme, se nazývá “session cookies”. Tyto cookies jsou automaticky smazány po vaší návštěvě. Ostatní cookies zůstávají uloženy ve vašem zařízení, dokud je nesmažete. Tyto cookies nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při vaší další návštěvě. Trvalé cookies ukládáme na maximálně 3 roky, poté jsou automaticky smazány.

Můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby vás informoval o nastavení cookies a povolil cookies pouze v jednotlivých případech, nebo je obecně vyloučil a aktivoval automatické mazání cookies při zavření prohlížeče. Pokud jsou cookies deaktivovány, může být funkčnost této webové stránky omezena. Podrobný návod, jak zabránit ukládání cookies pomocí nastavení prohlížeče, naleznete zde: https://www.allaboutcookies.org/ge/Cookies, které jsou nezbytné pro proces elektronické komunikace nebo pro poskytování určitých funkcí, které požadujete (např. funkce nákupního košíku), jsou ukládány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na ukládání cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud jsou ukládány jiné cookies (např. cookies pro analýzu vašeho chování při procházení webu), budou zvlášť zmíněny v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Údaje uložené v našich cookies nejsou spojeny s vašimi citlivými údaji, jako jsou hesla, informace o kreditních kartách, bankovní informace atd. Údaje uložené v našich cookies také nejsou spojeny s vašimi osobními údaji (jméno, adresa atd.).


Web-Bugs

Webové majáky nebo “clear GIFs” jsou malé soubory GIF, přibližně o velikosti 1*1 pixelu, které mohou být skryty v jiných grafikách, e-mailech nebo podobném obsahu. Webové majáky plní podobné funkce jako cookies, ale nejsou pro uživatele viditelné. Webové majáky odesílají vaši IP adresu, internetovou adresu navštívené webové stránky URL, čas, kdy byl webový maják zobrazen, typ prohlížeče uživatele, stejně jako dříve nastavené informace o cookies na webový server. Použitím webových majáků na našich stránkách můžeme identifikovat váš počítač a analyzovat chování uživatelů (např. reakce na reklamní kampaně). Tato data jsou anonymní a nejsou spojena s osobními údaji na počítači uživatele nebo v databázi. Tuto technologii také využíváme v našem newsletteru.

Serverové protokoly (Server Log Files)

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. serverových protokolů (server log files), které nám váš prohlížeč automaticky přenáší, včetně:

  • Typ a verze prohlížeče
  • Používaný operační systém
  • URL odkazující stránky
  • Název hostitele přistupujícího počítače
  • Čas serverového požadavku
  • IP adresa

Tato data nejsou sloučena s jinými zdroji dat. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), který umožňuje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo pro předsmluvní opatření.

Oznámení příslušnému orgánu

Odpovědnou osobou za zpracování údajů na této webové stránce je jednatel (viz Tiráž).

Příslušným dozorovým orgánem pro ochranu osobních údajů pro společnosti se sídlem v Nizozemsku je Autoriteit Persoonsgegevens. Tento orgán můžete také kontaktovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů vašeho federálního státu. Seznam pověřenců pro ochranu osobních údajů a jejich kontaktní údaje naleznete zde.


Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Podle platných právních předpisů nejsme povinni jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů a žádného jsme nejmenovali.


Kontaktní formulář

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše údaje z dotazníku, včetně poskytnutých kontaktních údajů, budou uloženy za účelem zpracování vašeho požadavku a případných dalších otázek. Tyto informace bez vašeho souhlasu nebudeme zveřejňovat.

Zpracování údajů zadaných do kontaktního formuláře je tedy založeno výhradně na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním neformálního oznámení e-mailem. Zákonnost zpracování údajů provedeného před odvoláním zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, u nás zůstanou, dokud nepožádáte o jejich smazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud již nebude platný účel pro jejich uložení (například po zpracování vašeho požadavku). Závazná právní ustanovení, zejména doby uchovávání, zůstávají nedotčena.


Zákaznický servis a kontakt

Vaše požadavky na podporu budou řešeny externím poskytovatelem služeb Zendesk (Zendesk, Inc., 989 Market Street, San Francisco, CA 94103, USA). Další informace o ochraně údajů u společnosti Zendesk, zejména o účelu zpracování a bezpečnosti, uchovávání a mazání zpracovávaných údajů, naleznete na https://www.zendesk.de/company/customers-partners/privacy-policy/.

Právním základem pro předání údajů společnosti Zendesk je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a smlouva o zpracování objednávek podle čl. 28 odst. 3 věty 1 GDPR.


Registrace na této webové stránce

Na naší webové stránce se můžete registrovat, abyste mohli využívat další funkce na stránce. Údaje, které zadáte, používáme pouze pro účely využívání příslušné nabídky nebo služby, na kterou jste se zaregistrovali. Povinné informace požadované během registrace musí být poskytnuty v plném rozsahu. V opačném případě registraci zamítneme.

Pro důležité změny, jako jsou změny v rozsahu nabídky nebo technicky nezbytné změny, použijeme e-mailovou adresu poskytnutou během registrace, abychom vás informovali.

Zpracování údajů zadaných během registrace je založeno na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Vámi poskytnutý souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním neformálního oznámení e-mailem. Zákonnost zpracování údajů provedeného před odvoláním zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje shromážděné během registrace budou u nás uloženy po dobu, po kterou jste na naší webové stránce registrováni, a poté budou smazány.

Závazné doby uchovávání zůstávají nedotčeny.

Funkce komentářů na této webové stránce

Kromě vašeho komentáře budou pro funkci komentářů na této stránce uloženy také informace o čase vytvoření komentáře, vaše e-mailová adresa a, pokud nepostujete anonymně, uživatelské jméno, které jste si zvolili.


Ukládání IP adresy

Naše funkce komentářů ukládá IP adresy uživatelů, kteří píší komentáře. Vzhledem k tomu, že komentáře na našich stránkách nemoderujeme před jejich zveřejněním, potřebujeme tyto údaje, abychom mohli podniknout kroky proti autorovi v případě právních porušení, jako jsou urážky nebo propaganda.

Odebírání komentářů

Jako uživatel stránek se můžete po registraci přihlásit k odběru komentářů. Obdržíte potvrzovací e-mail, abyste ověřili, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy. Z této funkce se můžete kdykoli odhlásit pomocí odkazu v informačních e-mailech. Pokud se odhlásíte, údaje zadané pro odběr komentářů budou smazány; pokud jste nám však tyto údaje předali pro jiné účely a na jiném místě (například registrace k odběru newsletteru), zůstanou u nás.

Doba uchovávání komentářů

Komentáře a s nimi spojené údaje (jako je IP adresa) jsou uloženy na naší webové stránce a zůstávají tam, dokud není komentovaný obsah zcela smazán nebo dokud není nutné komentáře smazat z právních důvodů (například urážlivé komentáře).

Právní základ

Ukládání komentářů je založeno na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Vámi poskytnutý souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním neformálního oznámení e-mailem. Zákonnost zpracování údajů provedeného před odvoláním zůstává odvoláním nedotčena.

Odvolání souhlasů

Některé operace zpracování údajů jsou možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Vámi poskytnutý souhlas můžete kdykoli s účinkem do budoucna odvolat. Za tímto účelem nám prosím zašlete neformální oznámení e-mailem. Zákonnost zpracování údajů provedeného před odvoláním zůstává odvoláním nedotčena.

Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu

V případě porušení zákona o ochraně osobních údajů má subjekt údajů právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Příslušným dozorovým úřadem pro otázky ochrany osobních údajů pro nás je Autoriteit Persoonsgegevens. Tento úřad můžete však také kontaktovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů vašeho federálního státu. Seznam pověřenců pro ochranu osobních údajů a jejich kontaktní údaje naleznete zde..

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, aby vám byly údaje, které automaticky zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo za účelem plnění smlouvy, předány ve společném, strojově čitelném formátu, a to buď vám, nebo třetí straně. Pokud požadujete, aby byly údaje předány přímo jinému odpovědnému subjektu, bude to provedeno pouze v případě, že je to technicky proveditelné.

Propagační e-maily a námitky

Když se přihlásíte k odběru newsletteru, vaše e-mailová adresa bude používána pro naše vlastní reklamní účely s vaším samostatně uděleným souhlasem, dokud se z odběru newsletteru neodhlásíte. Pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, použijeme údaje potřebné k tomuto účelu nebo vám zvlášť poskytnuté údaje k tomu, abychom vám pravidelně zasílali náš e-mailový newsletter. Vaše e-mailová adresa nebude předána jiným společnostem pro reklamní účely. Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit zasláním zprávy na níže uvedenou kontaktní možnost nebo prostřednictvím odkazu k tomuto účelu uvedeného v newsletteru.

Použití kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti uvádět tiráž pro zasílání nevyžádané reklamy a informačních materiálů je tímto namítáno. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, jako jsou spamové e-maily.

Analytické nástroje a reklama

Google Analytics

Na naší webové stránce jsou pomocí nástroje pro sledování shromažďována a ukládána data pro marketingové a optimalizační účely. Tato webová stránka používá funkce webové analytické služby Google Analytics. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používá tzv. “cookies”. Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy na vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webové stránky. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky jsou obvykle přenášeny na server společnosti Google v USA a tam uloženy.

Ukládání cookies Google Analytics je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na analýze uživatelského chování za účelem optimalizace své webové nabídky a reklamy.

Z shromážděných údajů jsou vytvářeny uživatelské profily pod pseudonymem.Anonymizace IP adres
Na této webové stránce jsme aktivovali anonymizaci IP adres. To znamená, že Google zkrátí vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru před jejím přenosem do Spojených států. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Na žádost provozovatele této webové stránky použije Google tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webové stránky, k sestavování zpráv o aktivitě na webové stránce a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webové stránky a internetu provozovateli webové stránky. IP adresa přenesená vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude spojena s žádnými jinými údaji, které Google uchovává.

Prohlížečový plugin
Můžete zabránit ukládání cookies úpravou nastavení vašeho prohlížeče; mějte však na paměti, že v takovém případě nemusíte být schopni využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Dále můžete zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webové stránky (včetně vaší IP adresy) společností Google a zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací prohlížečového pluginu dostupného na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Námitka proti shromažďování údajů

Můžete zabránit shromažďování vašich údajů službou Google Analytics kliknutím na následující odkaz. Bude nastaven opt-out cookie, který zabrání shromažďování vašich údajů při budoucích návštěvách této webové stránky: Deaktivovat Google Analytics.

Další informace o tom, jak Google Analytics zachází s uživatelskými údaji, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.


Smlouva o zpracování údajů

Uzavřeli jsme smlouvu o zpracování údajů se společností Google a při používání služby Google Analytics plně dodržujeme přísné požadavky nizozemských úřadů pro ochranu osobních údajů.


Google Analytics Remarketing

Naše webové stránky využívají funkce Google Analytics Remarketing ve spojení s funkcemi pro cross-device (více zařízení) od Google AdWords a Google DoubleClick. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Tato funkce umožňuje propojení reklamních cílových skupin vytvořených pomocí Google Analytics Remarketing s funkcemi pro více zařízení od Google AdWords a Google DoubleClick. Tímto způsobem mohou být na jiném vašem zařízení (např. tablet nebo PC) zobrazovány zájmově orientované, personalizované reklamní zprávy, které byly přizpůsobeny vašemu předchozímu používání a chování při procházení na jednom zařízení (např. mobilní telefon).

Pokud jste udělili příslušný souhlas, Google propojí vaši historii procházení webu a aplikací s vaším Google účtem za tímto účelem. Tímto způsobem mohou být na jakémkoli zařízení, na kterém se přihlásíte pomocí svého Google účtu, zobrazeny stejné personalizované reklamní zprávy.

Aby byla tato funkce podpořena, Google Analytics shromažďuje uživatelské ID ověřené společností Google, která jsou dočasně propojena s našimi daty Google Analytics za účelem definování a vytváření cílových skupin pro cross-device reklamu.

Můžete trvale vznést námitku proti cross-device remarketingu/cílení tím, že deaktivujete personalizovanou reklamu ve svém Google účtu; následujte tento odkaz: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Souhrn shromážděných údajů ve vašem Google účtu je založen výhradně na vašem souhlasu, který můžete Googlu udělit nebo odvolat (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). U procesů shromažďování údajů, které nejsou sloučeny ve vašem Google účtu (např. protože nemáte Google účet nebo jste nesouhlasili se slučováním), je shromažďování údajů založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Oprávněný zájem vychází z toho, že provozovatel webu má zájem na anonymní analýze návštěvníků webu pro reklamní účely.

Další informace a zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na:: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.


Google AdWords a Google Conversion Tracking

Tato webová stránka používá Google AdWords. AdWords je online reklamní program společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké (“Google”).

V rámci Google AdWords používáme tzv. sledování konverzí (conversion tracking). Když kliknete na reklamu umístěnou společností Google, je nastaven cookie pro sledování konverzí. Cookies jsou malé textové soubory, které internetový prohlížeč ukládá na počítač uživatele. Tyto cookies vyprší po 30 dnech a nejsou používány k osobní identifikaci uživatelů. Pokud uživatel navštíví konkrétní stránky této webové stránky a cookie ještě nevypršela, Google a my můžeme rozpoznat, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku.

Každý zákazník Google AdWords obdrží jiný cookie. Cookies nelze sledovat napříč webovými stránkami zákazníků AdWords. Informace shromážděné pomocí konverzního cookie slouží k vytvoření statistik konverzí pro zákazníky AdWords, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Zákazníci jsou informováni o celkovém počtu uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku s konverzním štítkem. Nezískají však žádné informace, které by osobně identifikovaly uživatele. Pokud si nepřejete účastnit se sledování, můžete proti tomuto použití vznést námitku jednoduchou deaktivací cookie Google Conversion Tracking prostřednictvím uživatelských nastavení vašeho internetového prohlížeče. Nebudete pak zahrnuti do statistik sledování konverzí.

Ukládání “konverzních cookies” je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na analýze uživatelského chování za účelem optimalizace své webové nabídky a reklamy.

Další informace o Google AdWords a Google Conversion Tracking naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby vás informoval o nastavení cookies a povolil cookies pouze v jednotlivých případech, vyloučil přijetí cookies pro specifické případy nebo obecně, a aktivoval automatické mazání cookies při zavření prohlížeče. Deaktivace cookies může omezit funkčnost této webové stránky.

Facebook Pixel

Naše webová stránka používá pixel návštěvníka od Facebooku, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”) pro měření konverzí.

To umožňuje sledovat chování návštěvníků stránek poté, co byli přesměrováni na webovou stránku poskytovatele kliknutím na reklamu na Facebooku. To umožňuje vyhodnotit účinnost reklam na Facebooku pro statistické a tržní výzkumy a optimalizovat budoucí reklamní opatření.

Shromážděné údaje jsou pro nás jako provozovatele této webové stránky anonymní; nemůžeme tedy vyvodit žádné závěry o identitě uživatelů. Data jsou však ukládána a zpracovávána společností Facebook, což umožňuje propojení s příslušným uživatelským profilem, a Facebook může údaje použít pro své vlastní reklamní účely v souladu se Zásadami používání údajů společnosti Facebook. To umožňuje Facebooku zobrazovat reklamy na stránkách Facebooku i mimo něj. My, jako provozovatelé webu, nemáme žádnou kontrolu nad tímto použitím údajů.

Další informace o ochraně vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Můžete také deaktivovat remarketingovou funkci “Custom Audiences” v sekci Nastavení reklam na adrese
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. K tomu je třeba být přihlášen na Facebooku.

Pokud nemáte účet na Facebooku, můžete zakázat reklamu založenou na užívání od Facebooku na webové stránce European Interactive Digital Advertising Alliance:
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Poskytovatel platebních služeb

PayPal

Na naší webové stránce nabízíme mimo jiné platbu prostřednictvím PayPal. Poskytovatelem této platební služby je PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lucembursko (dále jen “PayPal”).

Pokud zvolíte platbu prostřednictvím PayPal, platební údaje, které zadáte, budou předány společnosti PayPal.

Předání vašich údajů společnosti PayPal je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (souhlas) a čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (zpracování za účelem plnění smlouvy). Máte možnost svůj souhlas se zpracováním údajů kdykoli odvolat. Odvolání neovlivní platnost již provedených operací zpracování údajů.


Kontakt pro ochranu osobních údajů

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se shromažďování, zpracování nebo používání vašich osobních údajů, pokud potřebujete informace, opravu, blokování nebo smazání údajů, stejně jako odvolání udělených souhlasů, kontaktujte nás prosím pomocí komunikačních údajů uvedených v tiráži.