Basalt is een mafisch vulkanisch stollingsgesteente dat gevormd wordt door de stolling van lava of magma. De stolling van het basalt vindt plaats aan het aardoppervlak en daarom is basalt een uitvloeiingsgesteente, dat rijk is aan mineralen. Het wordt in de bio-teelt als stuifpoeder toegepast ter bestrijding van plagen en ziekten op fysische wijze. Het poeder vormt een barrière voor ziekten. Basaltmeel is een vulkanisch gesteente dat de structuur van kleigronden verbeterd. Het reageert met het klei humus complex en laat de klei verkruimelen. De grond wordt makkelijker bewerkbaar en beter van structuur. Het jong vulkanisch basaltgesteente bevat silicium, sporenelementen en mineralen. Hierdoor wordt niet alleen zware kleigrond beter bewerkbaar, ook planten zijn er blij mee. De celwand wordt namelijk verstevigd, het stimuleert de groei en bolgewassen krijgen de kans om dieper te wortelen.