Deze unieke 4-seizoenen kalkmeststof is ideaal om de verzuring van uw grond tegen te gaan en met bovendien een indirecte werking tegen mos. Toediening van kalk is belangrijk voor een correctie van de zuurgraad (pH-waarde) in uw gazon of moestuin. Voor iedere plant is het van levensbelang dat de bodem de juiste pH-waarde heeft. Door de opname van voedingsstoffen die gewoonlijk ook aan tuin en gazon worden toegevoegd, verzuurt de grond. Behalve voor de ‘zuurminnende’ planten, is dit verre van ideaal voor een goede en gezonde groei van gewassen en grassen. De aanwezige magnesium zorgt voor een diepgroene kleur en draagt bij aan optimale fotosynthese en bodemvruchtbaarheid.