Weidegraszaad Meadow – Speciaal voor Paarden en Kleinvee is een hoogwaardig weidemengsel dat geschikt is voor zowel maaien als beweiden. Het mengsel bestaat uit geselecteerde gecertificeerde graszaden; het bevat Engels raaigras, timoteegras, beemdlangbloem en veldbeemd. Door deze samenstelling is dit mengsel geschikt voor inzaaien op alle grondsoorten en onder extensieve omstandigheden.

Dit graszaad blijft op elke grondsoort productief en smakelijk, en is uitstekend te begrazen. Ook bij niet ideale groeiomstandigheden houdt Weidegraszaad Meadow – Speciaal voor Paarden en Kleinvee zich goed staande. Het weidemengsel kent een hoge opbrengst en heeft lange levensduur. Weidegraszaad Meadow – Speciaal voor Paarden en Kleinvee is een hoogwaardig weidemengsel voor paarden en is samengesteld uit verschillende grassen met een laag groeipunt en voldoende structuur. Voor een zeer standvastige weide die bestand is tegen vertrapping. Geeft zeer smakelijk gras, een mengsel met gezonde grassen met een laag suikergehalte. De samenstelling van dit weidegraszaadmengsel is ook geschikt voor schapen, geiten en hobbymatig gehouden vee.