Hoe kan ik emelten bestrijden in het gazon?

Vaak krijgen we de vraag; hoe moet ik emelten bestrijden? Mijn gazon gaat eraan! Help! Nu hebben wij een volledig natuurlijk middel ontwikkeld met een zeer goede indirecte werking tegen emelten; Organifer Grass Insects Concentraat. Laten we voorop stellen dat het geen bestrijdingsmiddel betreft maar een natuurlijke plantversterker. Grass Insects concentraat is inzetbaar bij schadelijke gras insecten, waaronder Emelten maar ook Engerlingen. De emelt is de larf van de langpootmug. Zij legt haar eitjes in augustus en september in bij voorkeur lang gras.

Emelten kunnen veel schade veroorzaken.

‘s nachts zijn de emelten actief en komen uit dan de grond te voorschijn. En dan begint het! Ze beginnen te eten van alle groene delen van de grasplant. Dit in tegenstelling tot de Engerling, deze eet voornamelijk aan de wortels van het gras. De larven kunnen gezamenlijk voor enorme schade zorgen. Daar komt nog eens bij dat larven gewild voedsel zijn voor mollen maar ook vogels. Deze zullen de jacht openen op de larven en hierdoor

eet voornamelijk van de ondergrondse delen van de grasplant, waardoor de grasplant afsterft. De larven kunnen gezamenlijk voor veel schade zorgen, daar komt nog bij dat de larven gewild voedsel zijn voor vogels en mollen. Bij de jacht op de larven kunnen ook zij voor veel schade aan het gras zorgen

Waaraan zijn emelten te herkennen?

✔1 tot 4 cm groot
✔Pootloze larven
✔Grauwbruine kleur
✔Geen duidelijke kop
✔Bevinden zich in de toplaag
✔Vreten van groene delen van het gras

Hoe kan ik emelten opsporen?

Wanneer u in de zomer en herfst vluchten met langpootmuggen waarneemt boven uw gazon, is dit een goede indicatie voor emelten. Afstervend gras is met foeragerende vogels een andere indicatie. Om de insecten op te sporen kunt u een tweetal methoden gebruiken. 

Allereerst kunt u het gazon voorzichtig open maken. In de bodem kijken geeft direct uitsluitsel. Steek aan de zijkant van een aangetast deel voorzichtig een stuk van het gras uit. De emelten bevinden zich doorgaans in de bovenste 5 cm.

Daarnaast kunt u proberen de emelten op te sporen door een donkere plastic nat te maken en op het gazon te leggen. De insecten die ‘s nachts boven de grond zijn gekomen, trekken zich in de ochtend niet meer terug. Bij het omslaan van het plastic zult u de emelten aantreffen, indien ze aanwezig zijn in uw gazon kunt u ze bestrijden.

Emelten, larven van langpootmuggen bestrijden

Emelten is de verzamelnaam voor de larve van verschillende soorten langpootmuggen. In Nederland komen slechts twee van deze soorten voor. Beide soorten leggen hun eitjes in het gras waaruit de emelten worden geboren. Per keer legt het vrouwtje tussen de 300 en 400 eitjes. Dat dit al snel tot een plaag leidt, lijkt ons duidelijk. De schade die zij direct veroorzaken is een kaal gazon. In de nacht komen de emelten namelijk naar boven en eten dan van de grassprieten

De langpootmuggen die de schadelijke emelten voortbrengen zijn:

  • Tipula Oleracea
  • Tipula paludosa

Levenscyclus van de emelt

Emelten komen al na twee weken uit het ei gekropen. De larven hebben een bruin, leerachtig lichaam zonder poten. Bij de insecten is het lastig te zien wat de voor- of achterkant is. Zoals veel larven kunnen ze delen van hun lichaam in en uit elkaar duwen en trekken. Op die manier bewegen ze zich ook voort. 

De Tipula Oleracea brengt in één jaar twee generaties larven voor, de Tipula Paludosa slechts één. Eenmaal verpopt leven de langpootmuggen ongeveer 1 maand waarin zij zich veelal boven of op het gras zullen bevinden. Met name aan het einde van de zomer treft u ze ook geregeld in uw woning aan. De insecten worden namelijk aangetrokken door het licht

De emelt is de hele winter door tot wel in mei aanwezig, daarna gaat de larve in een zomerslaap en ontpopt zich begin juli. Grondsoorten zijn voor emelten geen beperkende factor, emelten zijn daardoor overal in Nederlandse gronden te vinden.

Schade door emelten

Emelten veroorzaken schade aan het gazon door het opeten van de grassprieten. Bij vochtig weer komen ze als het donker is ook boven de grond aan het gras eten. De delen van het gras die ze afbijten trekken ze vervolgens de grond in. Het gras zal, doordat het uitgeput kan raken, afsterven. Er kunnen hele delen van het gazon kaalgevreten zijn. Deze schade wordt de primaire schade genoemd.

Emelten zijn, net als engerlingen, populair voedsel voor verschillende soorten vogels. De vogels halen het gazon open om de larven te kunnen oppikken. Een omgewoeld gazon is de bijkomende en dus secundaire schade van de aanwezigheid van emelten in het gazon.

Emelten bestrijden

Emelten zijn lastig te voorkomen. Kort gemaaid gras vinden de Langpootmuggen echter niet fijn te vinden. Voorkom dus dat het gras te lang wordt. Het inzetten van insecticiden is sinds enkele jaren verboden. Gezien het grote aantal vogels dat de larven eet een zeer goede stap. Voor de bestrijding heeft dit wel enkele gevolgen. Organifer Grass Insects bestaat uit specifiek werkende kruidenextracten en heeft een indirecte preventieve werking in het afweren van bodeminsecten. Het product ondersteunt het natuurlijk herstellend vermogen, werkt verzorgend, voedend en plantversterkend bij invloeden van buitenaf, in de bodem en bij de wortels. Organifer Grass Insects is van natuurlijke en plantaardige oorsprong en is niet giftig voor mens, dier en milieu.

Wat kan je tegen de larven doen?

Het mag duidelijk zijn dat een weerbaar gewas minder problemen ondervindt van bedreigingen van buitenaf. Het is daarom belangrijk dat je gewassen weerbaar zijn tegen mogelijk aantastingen door ziekten en plagen. De producten van Organifer ondersteunen het natuurlijk herstellend vermogen van de bodem en het gewas. Start tijdig met het bouwen aan een weerbaar grasland, sportveld en/of gazon door het toepassen van Organifer Grass Insects Concentraat.

Kale plekken in gazon herstellen

Om kale plekken in het gazon of grasmat te herstellen adviseren we doorzaaien met graszaad. Recovery van Organifer betreft de ideale herstelformule voor renovatie/doorzaai van alle typen gazons volgens de Fast Repair aanpak. Supersnelle kieming en vestiging in bestaand gras door zijn enorme concurrentiekracht. Vult kale en open plekken in razend tempo op. Resultaat is een totale make-over tegen beheersbare kosten. Elk gazon wordt weer als nieuw.