Hoe kan ik engerlingen bestrijden en voorkomen in het gazon?

U heeft een prachtig gazon en in een mum van tijd is het grasveld een ravage geworden. U krijgt kale plekken in het gras en vogels pikken in het gazon. Dit brengt een nog grotere schade met zich mee. In dit geval heeft u grote kans dat er engerlingen of emelten aanwezig zijn. Met Organifer Grass Insects behandeld u eenvoudig gazons, sportvelden of weides.

Hoe herkent u een plaag van engerlingen?

Vaak ziet u eerst bruine plekken in uw gazon en sterft het gras plaatselijk af. Ook zullen verschillende vogels plukken gras uit het gazon trekken. De vogels helpen, want ze gaan namelijk op zoek naar de engerlingen, het is hun voedsel. Een engerling is een larve van verschillende soorten van de bladsprietkever. De meest voorkomende in de tuin is toch wel van de meikever. Maar er zijn nog meer soorten kevers waarbij de larve engerlingen worden genoemd:

  1. Van de rozenkever of Phylloperta horticolain
  2. Meikever of Melolontha melolontha
  3. De Junikever Amphimallon solstitialis
  4. Larven van de julikever oftwel Polyphyla fullo
  5. Van de sallandkever of Hoplia philanthus
  6. De roestbruine bladsprietkever
  7. De gewone bladsprietkever of Anomala dubia 

Welke soorten engerlingen zijn er?

larven van onder andere de rozenkever.

U ziet ze voorbij vliegen! De lage vluchten vlak boven het gazon zijn heel typerend voor de rozenkever. Tijdens de vlucht eten ze gedurende zo’n 3 weken bloemknoppen en bladeren van verschillende loofhout gewassen. Wanneer u ze ziet vliegen, hebben de vrouwtjes hun meeste eieren al gelegd. Ongeveer 6 weken nadien ontwikkelen zich de eerste larven.

Zij beginnen zich te voeden met humus materiaal zodra ze uit hun ei kruipen. Tijdens het tweede larve stadium vreten ze aan haarwortels. In het derde stadium, vreten de larven aan de wortels van het gazon en andere planten. Daardoor neemt het gras geen water en voeding meer op en sterft het af. In de lente is dit al te zien aan de kleur van het gazon.

Op de plaatsen waar de larven zitten zal het gazon minder fris groen zijn en geelbruine sprieten krijgen. Vanaf juli groeit het gras niet meer goed op de plaatsen waar de larven zitten. Soms zijn de graszoden zo ver aangetast zodat ze loskomen en opgerold kunnen worden. Hieronder treft u de larven aan, soms wel honderden bij elkaar.

De larven van de meikever zijn de meest voorkomende engerlingen

De meikever vliegt vanaf de laatste week van april tot half juni. In die tijd paren ze en leggen eitjes.  De engerlingen van deze kever leven 3 jaar onder de grond. Afhankelijk van de klimatologische omstandigheden kan de ontwikkeling zelfs 5 jaar duren. Ze vreten aan de wortels van alle soorten gewassen: buxus, planten, naaldbomen (zoals piceastaxus, beuken, eiken ), laurier, fruitbomen, hortensias en grassen, waaronder gazons/grasland en sportvelden. In feite zijn ze polyfaag, alleseters dus. Ook in groentetuinen veroorzaken ze veel schade aan sla en aardappels.
Planten waarvan het wortelstelsel is aangevreten door engerlingen worden vatbaar voor allerlei ziektes en plagen en gaan uiteindelijk dood.
De engerlingen die vanaf het voorjaar  de wortels aanvreten gaan in oktober in winterrust en zullen pas begin mei naar boven komen om aan de wortels te eten. Een deel hiervan komt in larve stadium 3 verpopt in juli.  De kever komt eind augustus – begin september uit en overwintert als volwassen kever tot eind april onder de grond.

junikever

Junikever engerlingen leven uitsluitend van wortels van diverse soorten gras. Deze kever verkiest droge omstandigheden. Momenteel komt de junikever voor op een aantal plaatsen in het midden, oosten en zuiden van ons land, met name in sportvelden, weilanden en incidenteel in tuinen, maar ze eten echt uitsluitend grassen!

Julikever en zijn larven

De julikever komt voor in de kustgebieden. De ontwikkeling is vergelijkbaar met die van de Meikever. Deze kever is zeldzaam en veroorzaakt geen schade aan tuinen. U ziet haar vooral in dennenbossen langs de kust, in de maanden juni tot augustus. Ze leven vaak hoog in bomen en zijn daarom moeilijk te vinden. De kever eet dennennaalden en kan héél  luid striduleren (geluidmaken), vooral wanneer hij of zij gestoord wordt er wordt ondergronds geleefd en van graswortels gegeten!

Larven van de sallandkever

Deze komen voornamelijk in gras voor. Het is één van de weinige soorten die in de winter actief blijven. Ze zijn niet gevoelig voor vorst. sallandkever larven eten voornamelijk wortels van allerlei grassen. Vooral in sportvelden en tuinen zorgen deze voor grote schade.
Vanaf eind april kunnen de eerste kevers al vliegen, maar ze pieken meestal in juni. De Sallandkever doet er 2 jaar over om van engerling tot kever uit te groeien.
Omdat u ze nooit massaal ziet vliegen, is de bestrijding ervan moeizamer. het gehele jaar vinden we diverse stadia van deze engerlingen.
Heeft u last van engerlingen in de winter? Dan is de kans groot dat u te maken hebt met de sallandkever.

De larven van de Roestbruine bladsprietkever

Larven van de roestbruine bladsprietkevers kunnen een ware plaag vormen in uw siertuin. Behalve in buxus kan men de engerling van deze kever zowat overal aantreffen, zoals in sierheesters, vaste planten, bomen en in groenblijvende gewassen zoals taxus. De ontwikkeling van ei tot kever duurt 2 jaar.
De volwassen kever is roodbruin en heeft geen vast uitvliegpatroon. Ze komen voor vanaf eind april tot en met september. Deze kevers vliegen overdag, maar ook ‘s avonds en komen op het licht af.
De roestbruine bladsprietkever larven kennen geen winterrust. Bij 0º C gaan ze door met vreten aan wortels, waardoor veel planten bij een hoge aantasting afsterven.

De anomala dubia

Het soort anomala dubia (Nederlandse naam: anomala kever) is sinds 2006 een veel voorkomende soort. De volwassen kever verschijnt in diverse kleuren, waarvan één sprekend op een grote rozekever lijkt. De ontwikkeling van engerling tot kever duurt 2 jaar.
De kevers zijn in het zuiden vanaf half mei al waar te nemen. In andere delen van het land zijn de kevers te vinden vanaf juni tot augustus. Ze komen voor in gras, siergewassen, naaldbomen, fruit en asperge.
De kever kan in korte tijd een grote hoeveelheid bloemen en bladeren vreten van diverse tuinplanten en fruit.

Schade aan het gras door engerlingen

De bekende eters van graswortels kunnen flink schade veroorzaken. Met als gevolg dat het gazon te weinig vocht en voeding opnemen om het gras groen te houden. Echter zal de grootste schade aan het grasveld ontstaan door de vogels die de engerling als lekkernij zien. Ze halen het hele gazon overhoop om de engerlingen onder het gras weg te plukken. De plekken kunnen enkele vierkante meters groot worden. Herstel van het gazon is dan vaak enkel te realiseren doormiddel van nieuwe inzaai.

Hoe leeft de engerling

Zoals eerder beschreven is de engerling een larve van een kever. Deze kevers komen in het voorjaar medio april/juni tevoorschijn. In het voorjaar gaan deze diertjes op zoek naar voedsel en doen zich dan ook veelal te goed aan vegetatie en fruit. Wanneer de kevers voldoende voedsel hebben zullen ze zich bij de juiste omstandigheden gaan voortplanten. Ze zullen dus eieren gaan leggen in het gazon.

Uit deze eieren zullen na vier tot zes weken larven geboren worden, de zogeheten engerlingen. Deze engerlingen zullen zich direct tegoed gaan doen aan de wortels van het gazon. Zo zullen ze doorgaan tot het winter is. Wanneer het winter is zullen de larven dieper de grond in kruipen en zullen daar overwinteren. In die periode zijn de larven in een soort ruststand en zullen ze zich niet tegoed doen aan het gazon. Wanneer de bodem in het voorjaar weer opwarmt worden de beestjes weer actief en verpoppen ze zich tot kevers. Daarna begint de volledige cyclus weer opnieuw.

bestrijden en voorkomen?

Organifer Grass Insects Concentraat zal na toediening snel opgenomen worden door de wortel en het blad van de grasplant. Het verhoogt de weerbaarheid van de plant, die als het ware een eigen afweersysteem zal ontwikkelen. Ook de bodem wordt op gunstige manier beïnvloed. De wortels van de plant worden gestimuleerd, waardoor de plant weer een gezonde groei krijgt. Emelten en andere schadelijke larven zullen de planten mijden. De larven vinden de wortels en het blad niet langer aantrekkelijk. Bij preventief gebruik zullen de larven van Emelten, larven en Rouwvliegen niet meer in popstadium komen.

Het gras wordt gezonder, de wortels zullen weer groeien en worden ook minder aantrekkelijk voor het ongedierte. Dit middel is specifiek ontwikkeld voor gazons, grasland en sportvelden.

Toediening Organifer Grass Insects Concentraat

De ideale behandeling om engerlingen te bestrijden is voorkomen met een preventieve behandeling. Wij adviseren voor een optimale werking de volgende toediening:

1)Begin periode voorjaar toedienen (april/mei)

2)Periode zomer toedienen (juni/juli)

3)Periode najaar toedienen (september/oktober)

Mocht er al schade zijn opgetreden kan er elk moment gestart worden met drie behandelingen kort achter elkaar met een interval van 4 weken. Hierna in het volgend voorjaar de behandeling volgens schema oppakken om preventief de kevers en engerlingen te voorkomen.

Kale plekken in gazon herstellen

Om kale plekken in het gazon of grasmat te herstellen adviseren we doorzaaien met graszaad. Recovery van Organifer betreft de ideale herstelformule voor renovatie/doorzaai van alle typen gazons volgens de Fast Repair aanpak. Supersnelle kieming en vestiging in bestaand gras door zijn enorme concurrentiekracht. Vult kale en open plekken in razend tempo op. Resultaat is een totale make-over tegen beheersbare kosten. Elk gazon wordt weer als nieuw.