Lavagruis

Bloembollen met Organifer

Lavagruis uit Eifel Oergesteente (25x = 500 kg – voor 5000 m2)

✔ Puur oergesteentegruis 0-2 mm uit de Eifel

✔ Perfecte mix en verhouding fijne en grove korrel voor maximale en langdurige werking (oppervlak, uitwisselingscapaciteit)

✔ Zeer rijk aan nutriënten en spoorelementen in een goede verhouding voor de plant

✔ Bron van snel vrijkomend silicium voor bodem en plant (plantversterker)

✔ Getest op zware metalen

✔ Verbetert de bodemstructuur en stabiliseert humus

✔ Zeer goed strooibaar en toe te dienen.

✔ Zeer hoog paramagnetisch getal

✔ Verhoogt de weerstand van het gewas tegen droogte, ziekten en plagen

Kies uw formaat:
499,99
Artikelnummer: 8719958997769 Categorie:

Beschrijving

Lavagruis uit Eifel Oergesteente is de hoogste kwaliteit lavagruis in de markt. De bodemverbeteraar met de hoogste concentratie mineralen in de markt en beste verwerkeigenschappen. Lavagruis uit Eifel Oergesteente is breed inzetbaar en zeer geschikt om te strooien of in te mengen. Veel gebruikt in tuinen als bodemverbeteraar. Daarnaast heeft dit zeer mineraal- en spoorelementenrijke lavagruis een indirecte werking tegen heermoes en andere onkruiden. Lavagruis heeft een zeer hoog poriënvolume en zal bodemgesteldheid verbeteren bij verdichte bodems. Het verbetert de structuur, de water- en luchthuishouding, doorwortelbaarheid en beschikbare mineralen in de bodem. Lavagruis wordt breed en met succes toegepast op in tuinen, de landbouw, op sportvelden, in de bosbouw en in kwekerijen.

 

Lavagruis mineraliseert de bodem. Aangezien zo goed als alle gronden in onze lage landen een gebrek aan mineralen hebben, is dit mooi meegenomen. Lavagronden zijn de vruchtbaarste gronden ter wereld. Met het inbrengen van lavagruis worden er meer dan 60 mineralen en spoorelementen in de goede verhouding in uw bodem gebracht. Dit zorgt voor zichtbaar betere gewassen en gezondere planten. Lavagruis is identiek aan lavameel, met als enige verschil dat het product niet uit fijngemalen korrels bestaat, maar uit een mix zeer fijn meel en grovere korrels. Lavagruis uit Eifel Oergesteente heeft een hoog paramagnetisch getal en geeft een duidelijke groeiverbetering.

 

Waarom Lava?

Door intensief gebruik staat de kwaliteit van onze bodems voortdurend onder druk. Het eenzijdige tot enkele elementen beperkte gebruik van kunstmest over decennia heen mergelt de bodem uit. De minerale vruchtbaarheid neemt af, het humusgehalte, de structuur en de ziektewerendheid van de bodem gaan achteruit. Als gevolg daarvan hebben planten minder weerstand en is onze voeding armer geworden aan levensnoodzakelijke mineralen en spoorelementen. Door alleen maar giften van kunstmest, kalk en organische stof blijken bodems niet duurzaam te kunnen herstellen. Het gebruik van gesteentemeel als natuurlijke bron van mineralen ter verhoging van de bodemvruchtbaarheid is al lang bekend, maar is door de focus op moderne synthetische meststoffen lang op de achtergrond gebleven. Organifer zet zich sinds 2009 in voor het gebruik van lavagruis voor een duurzaam herstel van de bodemkwaliteit.

Lavagruis uit Eifel Oergesteente heeft een neutraliserende werking op de bodem. Deze is weliswaar zwakker dan die van kalk, maar duurt veel langer en er komt geen CO2 vrij. Terwijl kalk op den duur humus afbreekt, draagt lavagruis juist bij aan humusopbouw. U kunt daarom kalk beter vervangen door Lavagruis uit Eifel Oergesteente.

 

Lavagruis kan harde gronden weer los maken.

Lavagruis is ideaal om in potgrond te mengen of om zware kleigronden losser te maken.

Zwaardere gronden kunnen met behulp van lavagruis beter bewerkbaar worden gemaakt en omdat het gruis poreus is, is het in staat om water en voedingsstoffen op te slaan (24-28%).

 

 

Lavagruis kan de aarde met 5 °C opwarmen.

Lavagruis is in staat om de overdag opgenomen warmte van de zon en/of lucht over een langere tijdsspanne op te slaan. Exacte metingen hebben uitgewezen dat op vergelijkbare percelen, de temperatuur ’s morgens steeds 5 graden hoger was dan bij onbedekte bodems. Vooral in de fruitteelt en in de wijnbouw kan men hierdoor betere resultaten behalen, onder meer in de vorm van een vervroegde oogstperiode.

 

Wat is paramagnetisme?

Ons lavagruis heeft een heel hoog paramagnetisch getal: 4400. Ter vergelijking: slechte grond heeft 100, normale grond heeft 200 en goede grond heeft 300. Paramagnetisme is een energie die uitgestraald wordt en zeer gunstig is voor de planten.

 

Korte- en langetermijnwerking

Lavagruis uit Eifel Oergesteente bestaat uit fijn meel in combinatie met grovere korrels die over een langere periode afgebroken worden. Door het aandeel fijne deeltjes ziet u snel resultaat en is het werkingsoppervlak groot. De grotere delen zullen over langere periode (jaren) langzaam slijten en stabiel beschikbaar zijn en een langetermijneffect realiseren.

 

Het vulkanisch gesteente is rijk aan silicium, calcium, magnesium, kalium en sporenelementen. Deze voedingsstoffen komen door verwering geleidelijk vrij en worden niet de grond uit gespoeld. Al binnen één seizoen neemt het siliciumgehalte in het blad duidelijk toe na gebruik van Lavagruis uit Eifel Oergesteente. Silicium verhoogt de weerstand van het gewas tegen droogte, ziekten en plagen.

 

Lavagruis uit Eifel Oergesteente verbetert de bodemstructuur en stabiliseert humus. Samen met organische stof en het bodemleven vormt lavagruis stabiele klei-humuscomplexen en bodemaggregaten. Kleigrond wordt daardoor ruller en watert beter af. Zandgrond kan daardoor voedingsstoffen en water beter vasthouden. Veengrond wordt gestabiliseerd tegen afbraak.

 

* wanneer er geen Organifer meststof is gebruikt

** Lavagruis uit Eifel Oergesteente kan onder alle weersomstandigheden worden toegepast

 

Chemische analyse

▶SiO2 (silicium) 44%

▶Al2O3 (aluminium) 13,9 %

▶Na2O (natrium) 3,1%

▶MgO (magnesium) 9,0%

▶P2O5 (fosfor) 0,5%

▶CaO (calcium) 11%

▶K2O (kalium) 3,5%

▶Fe2O3 (ijzer) 11%

▶TiO2 (titanium) 2,7%

 

 

Fijnheid

 

Gemeten volgens zeefanalyse

90% door zeef 2 mm

70% door zeef 1 mm

30% door zeef 0,250 mm (meel volgens Dts-norm)

20% door zeef 0,124 mm]

 

Ph = 7,6

 

 

 

Mineralen

▶ CEC-waarde volgens Kupfer Triethylentetramin-methode 1 meq/100 gr

▶ Plagioklaas – kaliveldspaat (= orthoklaas)

▶ Nefelien – olivijn – (fluor)apatiet – mulliet – augiet (pyroxeen) – flogopiet (mica)

▶ Paramagnetische waarde: 850 CGS

 

 

 

Spoorelementen

 

▶ Kobalt 31,0 mg/kg

▶ Koper 38,0 mg/kg

▶ Borium 5,6 mg/kg

▶ Zink 54,4 mg/kg

▶ Seleen 3,1 mg/kg

▶ Nikkel 79,2 mg/kg

▶ Chroom 47,0 mg/kg

 

 

Gebruiksaanwijzing

Lavagruis is een insert en blijft in de bodem aanwezig tot het wordt omgezet. Strooi Lavagruis uit Eifel Oergesteente gelijkmatig over het wortelbereik van de plant of het te verzorgen oppervlak.

 

 

Dosering

Lavagruis bevat kleine deeltjes en grotere deeltjes voor een korte- en langetermijneffect.

▶ Potgrond: 10- 50 kg per m³ (= 1000 liter).

▶ Compost: 10 à 20 kg p/m³

▶ Gazon*: 1 kg per 10 m² per jaar.

▶ Bomen: 0,5- 2 kilo per 10 m² per jaar.

▶ Weiland: 1500 kg/ha

▶ Gazon: 25 kg/100 m²

▶ Stal: 1 kg /GV

▶ Akker: 1000/2000 kg/ha

▶ Groente: 25 kg/100 m²

 

Bewaren

Op een koele en droge plaats buiten direct zonlicht, is lavagruis zonder kwaliteitsverlies houdbaar.

 

 

Extra informatie

Gewicht 400 kg
Afmetingen 120 × 80 × 140 cm