Rozumiem, że moim zadaniem jest tłumaczenie tekstu na doskonały polski, zachowując kontekst i nie zmieniając oryginalnego formatowania, w tym punktów i wszelkich użytych formatowań. Potwierdzam, że przetłumaczę wszystkie dostarczone po tej wiadomości teksty bezpośrednio na język polski, używając formalnego, ale płynnego i łatwego do czytania tonu.

Docelowa grupa odbiorców to klienci Organifer.com (profesjonalni ogrodnicy). Zobowiązuję się do zachowania oryginalnego formatu tekstu, w tym punktów i wszelkich innych użytych formatowań. Ponadto, zobowiązuję się do pisania nazwy marki ‘Organifer’ wielkimi literami i przestrzegania wytycznych stylu marki.

Z tymi dodatkowymi szczegółami, jako copywriter i native speaker języka polskiego, będę lepiej przygotowany do dostarczenia tłumaczenia, które rezonuje z docelową grupą odbiorców i utrzymuje tożsamość marki Organifer.com.