Nasiona Trawy Łąkowej Meadow – Specjalnie dla Koni i Drobnych Zwierząt to wysokiej jakości mieszanka pastwiskowa, odpowiednia zarówno do koszenia, jak i wypasu. Mieszanka składa się z wyselekcjonowanych certyfikowanych nasion traw; zawiera życicę trwałą, tymotkę, kostrzewę łąkową i wiechlina łąkową. Dzięki tej kompozycji mieszanka ta nadaje się do siewu na wszystkich rodzajach gleb i w ekstensywnych warunkach.

To nasienie trawy pozostaje produktywne i smaczne na każdej glebie i doskonale nadaje się do wypasu. Nawet w nieidealnych warunkach wzrostu Nasiona Trawy Łąkowej Meadow – Specjalnie dla Koni i Drobnych Zwierząt dobrze się utrzymują. Mieszanka pastwiskowa charakteryzuje się wysoką wydajnością i długą żywotnością. Nasiona Trawy Łąkowej Meadow – Specjalnie dla Koni i Drobnych Zwierząt to wysokiej jakości mieszanka pastwiskowa dla koni, skomponowana z różnych traw o niskim punkcie wzrostu i odpowiedniej strukturze. Zapewnia bardzo trwałą łąkę odporną na deptanie. Daje bardzo smaczną trawę, mieszankę zdrowych traw o niskiej zawartości cukru. Skład tej mieszanki nasion trawy pastwiskowej jest również odpowiedni dla owiec, kóz i zwierząt trzymanych hobbystycznie.