Metody płatności

Płatność za towary może być dokonana poprzez polecenie zapłaty, kartę kredytową, fakturę, PayPal lub z góry. Organifer zastrzega sobie prawo do akceptacji tylko niektórych metod płatności w poszczególnych przypadkach lub w zależności od wybranej przez klienta metody dostawy. Płatność przez wysłanie gotówki lub czeków nie jest możliwa.

Płatność przez Polecenie Zapłaty

Płatność przez polecenie zapłaty jest możliwa tylko z kont w Unii Europejskiej. Obciążenie nastąpi w ciągu jednego dnia od wysłania towarów. Termin na przedsprzedażowe powiadomienie (Pre-Notification) zostaje skrócony do jednego dnia. W przypadku naliczenia opłat przez instytucje kredytowe, Wilpe zastrzega sobie prawo do ich przeniesienia na klienta. Dotyczy to w szczególności zwrotów obciążeń z powodu niewystarczającego pokrycia na koncie lub z powodu błędnych danych bankowych podanych przez klienta.


Płatność Kartą Kredytową

Przy płatności kartą kredytową obciążenie nastąpi w ciągu tygodnia od wysłania towarów (akceptujemy MasterCard, Visa, Diners Club i American Express).


Płatność Fakturą

Przy płatności fakturą klient zobowiązuje się do uregulowania kwoty faktury w ciągu 14 dni od otrzymania towaru. Decydujący jest moment otrzymania płatności przez Wilpe. W kontekście tej metody płatności zastrzegamy sobie prawo do oceny ryzyka kredytowego na podstawie matematyczno-statystycznych procedur przy użyciu zewnętrznych agencji informacji kredytowej. Więcej szczegółów można znaleźć w informacjach o ochronie danych.


Płatność Z Góry

Jeśli klient życzy sobie płatności z góry, kwota faktury musi zostać przelana na jedno z kont wymienionych poniżej lub w naszych e-mailach serwisowych w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o płatności.

Więcej informacji na temat płatności z góry można znaleźć w naszej sekcji pomocy.

Nasze dane bankowe:

Wilpe B.V. – Organifer
IBAN: NL34 INGB 0709 6208 53
SWIFT (BIC): INGBNL2A


Bony promocyjne
Przy wykorzystywaniu bonów promocyjnych proszę zwrócić uwagę na konkretne warunki ich realizacji. Odpowiednie informacje znajdują się na bonach.


Odsetki za zwłokę i inne szkody z tytułu zwłoki
Jeśli klient jest w zwłoce z płatnością, cena zakupu będzie oprocentowana w okresie zwłoki według ustawowej stopy odsetek za zwłokę. Wilpe zastrzega sobie prawo do żądania wyższych szkód z tytułu zwłoki po przedstawieniu dowodu.


Faktury
Wilpe ma prawo wystawiać klientowi faktury w formie elektronicznej. Faktury elektroniczne zostaną wysłane klientowi e-mailem w formacie PDF. Fakturowany podatek od sprzedaży nie uprawnia klienta do odliczenia podatku naliczonego.